Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürü: KASIM ARICA

Telefon:0384 411 30 03

Yazı İşleri: Dahili: 124

E - Posta: [email protected]

 

MÜDÜRLÜĞÜN GENEL GÖREVLERİ         

· Belediye Meclisi ve Encümeninde görüşülmesi talebiyle gelen evrakları kayıt etmek, Meclis ve Encümen gündemine almak.

· Meclis gündemlerinin parti gruplarına(Meclis üyelerine) dağıtımını sağlamak.

· Meclisten çıkan kararların ilgili yasa hükümlerine dayanarak yazılmasını sağlamak ve ilgili bölümlere göndermek. Kararları yasa gereği bir sonraki toplantıda meclis üyelerine dağıtmak.

· Mecliste komisyonlara havale edilen evrakların, komisyonda incelendikten sonra tekrar bir sonraki gündeme girmesini sağlamak.

· Encümen kararlarının yazılmasını sağlamak, gereğinin yapılması ve bilgi için ilgili bölümlere göndermek.

· Başkanlık dışına gönderilecek evrakların kayıt edilip ilgili yerlere havalesi ve gönderilmesini sağlamak.

· Belediye Başkanlığı adına gönderilen evrakların ve dilekçelerin kaydının alınarak ilgili bölümlere gönderilmesini sağlamak.

· Belediye Başkanlığı adına gönderilecek evrakların posta işlemlerini yapmak.

·  Asker ailesi müracaat işlemlerini yapmak.

·  Adalardaki işyerlerine ilgili mevzuatlar doğrultusunda İşyeri Açma Ruhsatı ve Hafta Tatil Ruhsat işlemlerini yapmak.

·  Evlendirme işlemlerini yapmak.

·  Sivil Savunma Amirliğince belediye bünyesindeki hizmetini gerçekleştirecek.

·  Birim arşiv hizmetini gerçekleştirmek.

VAHDİ ARISOY

Gülşehir Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : KARAVEZİR MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ, 50900 Gülşehir / NEVŞEHİR

Telefon : (0384) 411 3003
Faks : (0384) 411 3905