Zabıta Amirliği

Zabıta Amirliği

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefonlar: 0384 411 30 03

Zabıta Merkez Büro : Dahili: 129

 MAİL: [email protected]

 

BELEDİYE ZABITASININ GÖREVLERİ

* Öncelikle beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla Kanun, Tüzük ve 

Yönetmeliklerde kendisine verilen görevleri yapmak, ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşların yetki alanına giren 

suçları ilgili birimlere bildirmek

* Belediye karar organları tarafından alınan ve uygulanması istenen emir ve yasakları uygulamak, sonuçlarını 

izlemek ve sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek.

* Belde sınırları içinde bulunan işyerlerini denetlemek.

* Belediyemiz hudutları dahilinde Caddeler başta olmak üzere sokak,park ve meydanlarda sağılıksız ve Belediye 

nizamlarına aykırı olarak seyyar satıcılara mani olmak

* Meclis kararları ile belirlenmiş cadde ve sokaklarda haftanın 1 günü kurulan semt pazarlarında gerekli önlemleri 

almak.

Kısaca Bunlar;

o Belediyemiz hudutları dahilinde semt pazarlarında faaliyet gösteren pazarcı esnafına tezgah Kurma Belgesi 

vermek ve tezgah kurma belgesi almadan faaliyet gösteren esnaflara mani olmak.

o Halkın alışverişini kolay ve rahatça yapabilmesi için Pazar içinde veya çevresinde faaliyet gösteren seyyar 

satıcılara mani olmak.

o Bina ve işyerlerine giriş çıkışların engellenmemesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

o Pazar kuruluş ve kaldırılış saatlerinin vatandaşın huzurunu bozmayacak şekilde gerekli düzenlemeyi yapmak.

o Pazar kaldırıldıktan sonra sokakların temizlik ekiplerince temizlenmesine yardımcı olmak.

                                    yük arabalarını denetlemek ve trafik düzenini sağlamak

o İmar kanunu hükümlerine göre sadece her türlü izinsiz yapılan yapılara zabıt düzenlemek ve yasal işlemlerin 

yapılabilmesi için ilgili birimine göndermek. Bu konuda yetkili birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olup, Belediye 

Zabıtasının görevi yalnızca İmar Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen tahliye ve yıkımına karar alınan 

yerlerde Belediyenin yetkili birimlerine yardımcı olmaktır.

* Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin tespitini yapmak ve tutulan zabıtların ilgili birimine sunularak Belediyemiz 

hudutları dahilinde ruhsatsız faaliyet gösteren ruh sata bağlanmasına yardımcı olmak,

Bu işyerleri 2 sınıfta değerlendirilmekte olup;

* Gayri Sıhhi İşyerleri : Bu sınıfa tüm atölyeler, tamirhaneler, marangozhaneler, odun kömür depoları, inşaat 

malzemeleri satış yerleri, tüp gaz (LPG) satış yerleri, fotoğrafhaneler, kuru temizlemeciler,cep telefonu satış 

yerleri, tıbbi malzeme satış yerleri,kitap ve kırtasiye satış yerleri, oyuncak satış yerleri, giyim satış yerleri, 

parfümeri satış yerleri vb.dir.

* Sıhhi İşyerleri : Bu sınıfta turistik olanlar hariç oteller, çay ocakları, hamamlar, kuaförler, erkek berberleri, 

lokantalar, bakkallar, kasaplar, sakatat satış yerleri,marketler, balık satış yerleri, kebap-pide-lahmacun satış 

yerleri,(imalathaneler hariç), çay bahçeleri, yufka satış yerleri, ekmek satış yerleri, köfte satış yerleri vb.dir.

BELEDİYE ZABITASININ ÇALIŞTIĞI KANUNLAR

* 5393 Sayılı Belediye Kanunu

* 1608 Sayılı Belediye Cezaları Kanunu

* 775 Sayılı Gecekondu Kanunu

* 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu

* 3194 Sayılı İmar Kanunu

* 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu

* 2872 Sayılı Çevre Kanunu

* 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu

* 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu

* 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

* 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

VAHDİ ARISOY

Gülşehir Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : KARAVEZİR MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ, 50900 Gülşehir / NEVŞEHİR

Telefon : (0384) 411 3003
Faks : (0384) 411 3905