İmar Dairesi

İmar Dairesi

İnşaat Mühendisi : Samet ERCAN

Harita Teknikeri: Ali Sınıksaran

Telefonlar: 0384 411 30 03

Dahili: 127

E - Posta: [email protected]

 

 

İmar İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlukları

İmar planlarını yapmak ve uygulamak

Plan değişikliklerini hazırlamak ve Meclise sunmak

İfraz,Tevhid,Parselasyon v.s. dosyalarını Encümene hazırlamak

Yapılaşmaların plana uygunluğunu denetlemek

Yapı Ruhsatlarına ait hakediş ödemelerini yapmak

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek

İnşaatların kontrollerini yaparak,Vizelerini yapmak ve yaptırmak

Binaların Numaralama işlemlerinin yapılarak yeni oluşan sokak ve caddelere isim dosyalarını hazırlamak

Kaçak yapılaşmayı önleyici tedbirler almak

Uygulanan Kanun ve Yönetmelikler:

3194 sayılı İmar Kanunu

İmar Yönetmeliği

Plan yapı.ve değiş.ait esas.dair yön

Kanunun 18.mad.ait arsa ve arazi düz es.hk.yön.

Otopark Yönetmeliği

Yangın Yönetmeliği

Telefon Tesisat(Ankastra Tek.Şartnamesi)

Isı Yalıtım Yönetmeliği

Hafriyat toprağı inş. ve yıkıntı atıklarının kont. yön.

Asansör Kontrol Yönetmeliği

Sığınak Yönetmeliği

Korunması gerekli Kül.ve Tab.Var.Tes.hk.yön.

Karayolları kenarında kuru.tesis.hk.yön.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu.

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu.

2872 sayılı Çevre Kanunu.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Kanunu.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu.

İmar İşleri Müdürlüğü Belediye sınırları içinde; Arazi kullanımı, yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin her türlü harita,plan,projelerin hazırlanarak, Doğal ve Kültürel Değerlerin korunmasını dikkate alarak, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşmasına, Doğal olayların felakete dönüşmesini engelleyecek şekilde Yapı ve çevre kalitesinin artırılarak kaçak yapılaşmayı önleyici çalışmalar yapmaktadır. 

 

VAHDİ ARISOY

Gülşehir Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : KARAVEZİR MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ, 50900 Gülşehir / NEVŞEHİR

Telefon : (0384) 411 3003
Faks : (0384) 411 3905