2 Milyon Liralık Dev Yatırım

2 Milyon Liralık Dev Yatırım

KARTLI SAYAÇ (AKILLI SU SAYACI)

 

Gülşehir, 2014 yılından bu yana "Elektronik Akıllı Su Sayacı Sistemi" konusunda yoğun bir analiz ve inceleme çalışması yürütmektedir. Su satış sistemlerinin ulaştığı son nokta olan "Elektronik Akıllı Su Sayacı Sistemi" uygulamada bir çok kolaylıkları da beraberinde getirmektedir. Bu sistemin, su dağıtım kuruluşlarının işlerini oldukça kolaylaştıran bir sistem olduğu görülmüştür. Ayrıca tahsilat işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlayacağı ve kaçakları önlemede etkin olacağı görülmüştür. Gülşehir Belediyesi tarihinde ilk Elektronik Akıllı Su Sayacı Sistemi ihalesini yapmıştır
 

Bu sistemle, abone satın aldığı kadar su kullanabilir; yani sistem zamlardan etkilenmeyen ön ödemeli kredi sistemi ile çalışır. Elektronik Akıllı Su Sayacı, ekranı sayesinde kullanım bilgilerini verir, bu yüzden de kullanımı çok kolaydır. Sürekli kendi kendini kontrol ederek herhangi bir aksaklığa müsade etmez. Her sayacın kendine özgü bir akıllı kredi kartı vardır. Sayaç kendine yapılan yetkisiz ve kötü niyetli bir müdahaleyi tespit ederek hafızasına alır ve akıllı vanasını kapatıp kendini koruma altına alır. Abonenin Gülşehir Belediyesin'den satın alarak Elektronik Su Sayacına yüklediği kredi bitmeden önce, sayaç aboneyi yeni kredi alması için uyarır. Abone uyarıya rağmen su kredisi almazsa, elektronik akıllı sayaç 'Kredi Al' mesajı vererek akıllı vanasını kapatır.


Akıllı sayaç, pillerinin değişme zamanı geldiğinde aboneyi ikaz eder, abone ikaza uymazsa bilgileri hafızasına kaydederek tüm bilgilerini korumaya alır. Akıllı kredi kartı da sayacın hafızasındaki özel program ile sayacı kontrol eder. Akıllı kredi kartı başka bir sayaca takıldığı takdirde işlem yapmaz. Kötü niyetli olarak yapılan yabancı kartla su sayacını açma denemelerini hafızasına kaydeder. Daha sonra Akıllı Sayaç yetkilisi bu girişimleri özel kartı ile sayacın hafızasından okur. Abone akıllı kredi kartını kaybederse idareye başvurup eski kartı sistemden iptal ettirir ve yeni bir kart alır. Abonenin kaybettiği kart, bulanın hiç bir işine yaramaz.


Akıllı Su Sayacının Aboneye Getirdiği Yenilik ve Kolaylıklar

 

Abone istediği an, kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını, vb. bilgileri sayacından okuyup izleyebilir. Abone, istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir ve sık sık yapılan tarife değişikliklerinden (zam) etkilenmez. Ayrıca bazı sıra dışı durumlarda oluşabilen yüksek tutarlı faturalarla karşılaşmadan kendi hesabını yapabilir ve dilediği kadar su harcaması yapabilir. Su peşin satılacağından mülk sahibi ve kiracı arasındaki çeşitli ihtilaflar da ortadan kalkmaktadır. Yine aynı şekilde, peşin su satışı yapıldığı için, ödemelerde kuyrukta beklemeler olmamakta, abone ihtiyacı kadar su kredisi alma imkanına kavuşmaktadır.


Akıllı Su Sayacının Belediyemize Getirdiği Yenilik ve Kolaylıklar

 

Sayaç okuma işlemleri ve maliyet giderleri ortadan kalkar. Borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme-takma, açma-kapama gibi işlem ve giderlerini ortadan kaldırır. Mekanik sayaçların sayaç okuma endekslerinin her dönem bilgisayar ortamına aktarılması, fatura hazırlanması ve bildirim dağıtılması gibi işlemleri ortadan kaldırır.

 

Ön ödemeli akıllı su sayacı sisteminde fatura bedeli ile birlikte KDV si de peşin olarak alınmaktadır. Halbuki eski sisteme göre, faturalarımızı bastığımız tarihten itibaren tahsil edemediğimiz alacaklarımızın KDV' sini dahi peşin ödemekteydik

 

Sistem, bankalara otomatik ödeme için gönderilen ve ödenmeyip iade edilen faturaların tespiti için yapılan çalışmaları ve bunlara faiz tahakkuk ettirilmesi işlemlerini ortadan kaldırmaktadır.

 

Yüksek oranda su tüketen, kaçak su kullanma eğiliminde olan, su parası tahsilatında zorluk çekilen abonelerin su paralarını ödememe problemleri de bu sistem sayesinde çözüme kavuşturulmuş olmaktadır.

 

Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için, uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir.

 

Geçmiş borçların takip ve kontrolü gibi işlemler de ortadan kalkacaktır.

 

Gülşehir Su İşlerinde istediği an akıllı su sayacı abonelerinin su tüketimlerinin istatistiki analizini yapabilecektir.

VAHDİ ARISOY

Gülşehir Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : KARAVEZİR MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ, 50900 Gülşehir / NEVŞEHİR

Telefon : (0384) 411 3003
Faks : (0384) 411 3905