Turizm Bakanlığına Hazırlanan Projelerimiz 2015 2016

   

                                                

TALEP                İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 

                                2015 Projeler 

Sel felaketi nedeni ile yardım TalebiAfet işleri Gen. 23/12/2014 tarih ve 22789 sayılıMaliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğüne giren evrak

 yazısı ile BÜMKO'ya gönderildi.24/10/2015 tarih 16925 sayılı yazı ile girmiştir.

Terminal Meydanı Yol ve Çevre Nevsehir il Kültür ve Turizm Md 13/02/2015 Tarih 

Düzenleme (333.855,00 TL Proje)ve 721 sayılı yazısı ile yatırm ve İşletmeler Gn Md Gön. 

500 adet çöp konteynırı talebi İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/01/2015 tarih ve 379 sayılı yazısı

  ile çevre yönetimi gen md iletildi.

1 Adet çöp toplama aracı     İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/02/2015 tarih ve 799 sayılı yazısı

  ile çevre yönetimi gen md iletildi.

500 adet çöp konteynırı talebi İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/01/2015 tarih ve 379 sayılı yazısı

  ile çevre yönetimi gen md iletildi.

1 Adet çöp toplama aracı     İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/05/2015 tarih ve 2480 sayılı yazısı

  ile çevre yönetimi gen md iletildi.

Atıksu Arıtma tesisinin 183.000,00 TL malzeme projesiNevsehir çevre şeh. İl Md. 14/12/2015 tarih 5137 sayılı yazısı ile 

faaliyete geçebilmesi Çevre Yönetimi Gen. Md.iletildi   Barkod No:04717614

                                                              2016 YILI PROJELERİ

   

1 Adet VidanjörNevşehir Çevre Şehirciliğe 21/01/2016 tarih ve 413 sayıNevşehir Çevre Şehircilik tarafından bakanlığa 409 sayı 05814416 barkod no

 ile giriş yapıldı 

1 Adet Çöp Toplama aracıNevşehir Çevre Şehirciliğe 21/01/2016 tarih ve 414 sayıNevşehir Çevre Şehircilik tarafından bakanlığa 411 sayı 05814447 barkod no

 ile giriş yapıldı 

500 Adet Çöp KonteynırıNevşehir Çevre Şehirciliğe 21/01/2016 tarih ve 415 sayıNevşehir Çevre Şehircilik tarafından bakanlığa 410 sayı 05814428 barkod no

 ile giriş yapıldı 

1 Adet Çöp Süpürme aracıNevşehir Çevre şehirciliğe 21/01/2016 tarih ve 416 sayıNevşehir Çevre Şehircilik tarafından bakanlığa 412 sayı 05814464 barkod no

 ile giriş yapıldı 

Doğalgaz  ProjesiNevşehir Valiliğince BOTAŞ'A yazılmış olupBOTAŞ'a 10/12/2015 tarih ve 35238 sayı ile giriş yapılmıştır.

VAHDİ ARISOY

Gülşehir Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : KARAVEZİR MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ, 50900 Gülşehir / NEVŞEHİR

Telefon : (0384) 411 3003
Faks : (0384) 411 3905