GÜLŞEHİR'İN BİR DEĞERİ

GÜLŞEHİR'İN BİR DEĞERİ

Gülşehir kazasında 1735 yılında dünyaya gelen Seyyid Mehmet,

Gülşehir eşrafından Seyyid Ali'nin oğludur. On altı yaşında İstanbul'a gelerek burada

dayısı Süleyman Ağa tarafından saray helvahanesine çırak olarak alınmıştır. Üstün

zekası, almış olduğu eğitim ve şehzade Abdülhamid'le olan münasebeti onun

sadrazamlığa kadar hızla yükselmesini sağlamıştır. Sadrazam olmadan evvel de

güçlü bir nüfuza sahip bulunan Silahdar Seyyid Mehmet Paşa, sadrazam olduktan

sonra da nüfuzunu koruyarak I. Abdülhamid’in en gözde devlet adamlarından birisi

olmuştur.

        Silahdar Seyyid Mehmet Paşa, yetişme itibariyle ve kişilik olarak I.

Abdülhamid'in arzuladığı ölçüde bir sadrazam olmuştur. I. Abdülhamid, daha

şehzade iken kendisiyle tanışma fırsatı bulmuş ve ondan çok etkilenmiştir. Silahdar

Seyyid Mehmet Paşa’nın sadrazamlığı öncesinde sadarete gelenler devletin içinde

bulunduğu sıkıntılı duruma çare olamamıştır. Bu sebeple Silahdar Seyyid Mehmet

Paşa, I. Abdülhamid tarafından sadarete getirilmiş ve yapmış olduğu çalışmaları ile

ondan son derece memnun kalmıştır.

          Silahdar Seyyid Mehmet Paşa’nın sadrazam olması, ıslahat hareketleri

noktasında önemli bir başlangıç sayılır. İlk olarak valiler ve memurları yerinde

atayarak yönetimi düzene sokmuştur. Askeri ocakların çalışmalarını kontrol ederek

ıslahat yolunda önemli adımlar atmıştır. Osmanlı Devleti içindeki yeniliklerin önünü

engelleyen Yeniçeri’lerin etkisini kırmaya çalışmıştır. Osmanlı'yı parçalamak ve

kendi topraklarına katarak büyümek isteyen Rusya’nın politikalarını sonuçsuz

bırakmıştır. Rusya’nın Karadeniz’deki ticari amaçlarını ve konsolosluk açma

isteklerini Osmanlı lehine çözüme kavuşturmuştur. Kırım Meselesi’nden dolayı

Osmanlı ile Rusya arasındaki sorunun çözüm süreci sayılan Aynalıkavak

Tenkihnamesi’nin başlangıcında ve devamında etkili olmuştur.

 

         Silahdar Seyyid Mehmet Paşa, sadece devlet içindeki çalışmalarıyla değil,

kendi memleketi olan Gülşehir'e olan yatırımları ile de adından söz ettirmiştir.

          Gülşehir yöresine yaptırmış olduğu ve Vakfiyesi'nde de anlattığı külliyesi, Osmanlı

mimarisinin nadide eserlerinden biridir. Başarılı bir devlet adamı olan Silahdar

Seyyid Mehmet Paşa için I. Abdülhamid, hatt-ı hümayunlar yazmış ve kendisine olan

güveninden dolayı bağımsız hareket edebilme imkanı sağlamıştır. Çünkü I.

Abdülhamid, hemen her konuda ona güvenmiştir. Silahdar Seyyid Mehmet Paşa’nın

hastalığında iken ziyaret etmesi onun tavsiyelerini dinleyerek sadaret makamını

yönlendirmesi bu güvenin bir kanıtıdır.

          Dahili ve harici faaliyetleriyle I. Abdülhamid’in takdirini kazanan Silahdar

Seyyid Mehmet Paşa için en olumsuz gelişme, henüz sadrazamlığın ikinci yılında

hastalığına yenik düşüp bu dünyadan göçmesi olmuştur. Silahdar Seyyid Mehmet

Paşa’nın ölümü I. Abdülhamid’i derinden etkilemiş ve ona olan sevgisinden dolayı

onu Bahçekapı’daki kabristanına defnettirmiştir.

          Kara lakablı Silahdar Seyyid Mehmet Paşa hakkında bilgi veren bütün

kaynaklar ondan devlet işlerine vakıf, değerli, tecrübeli, meselelere cesaretle el atan,

işine bağlı, zeki, akıllı ve devlet meselelerini her zaman ilk sırada düşünen bir

ıslahatçı olarak söz eder. Silahdar Seyyid Mehmet Paşa, zamanına göre açık

düşünceli bir devlet adamıydı. Döneminde bulunan devlet adamları ve vakanüvistlere

destek olmaktan geri kalmamıştır. Kendisi de kitaplara önem vermiş hayli risale

biriktirmiş ve külliyesinde bulunan kütüphanesine birçok eser vakfetmiştir.

VAHDİ ARISOY

Gülşehir Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : KARAVEZİR MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ, 50900 Gülşehir / NEVŞEHİR

Telefon : (0384) 411 3003
Faks : (0384) 411 3905