Genel BilgilerTarih boyu birçok olaya sahne olan Gülşehir, tarih öncesi çağlardan beri çeşitli Anadolu uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Medler, Lidyalılar, Kimmerler, Helenler, Romalılar, Bizanslar, Araplar ve İranlılar yüzyıllar boyu ilçemizde hüküm sürmüşlerdir. MS. I. ve III. yüzyıllarda Filistin’den kaçan ilk Hıristiyanlar, Kapadokya’ya gelmişlerdir. Buraya gelen Hıristiyanlar bölgede bulunan kayalara kiliseler, evler ve manastırlar yapmışlardır. O dönemde ZARAPASSOS adı ile anılan ilçe Malazgirt savaşı zaferinden sonra ARAPSUN olarak adlandırılmıştır. Anadolu’nun ilim merkezlerinden birisi olan Gülşehir ilk zamanlarda bir mezra alanı olarak kurulmuş olsa da Karavezir Seyyid Mehmet Paşa’nın yaptığı yatırımlar ve yapılar sayesinde şehirleştirilmiştir. İlçe, 1584 yılında Uçhisar nahiyesine bağlı 30 hanelik bir köydür ve halkının tamamı Müslümandır. Silahtar Seyit Paşa, 1779–1780 yılları arasında burada bir camii, bir hamam, bir medrese, sekiz çeşme ve bir mektep yaptırmış, kasaba nüfusunun artmasını sağlamış ve ardından ilçenin Arapsun olan adını “Gülşehir” olarak değiştirmiştir. Karavezir Seyit Mehmet Paşa’nın ölümünden sonra ilçe yeniden “Arapsun” olarak anılmaya başlamıştır. İlçe, 1896 yılında Niğde sancağına bağlı bir kaza haline getirilmiştir. 1947 yılında ise Bakanlar Kurulu Kararı ile resmen “Gülşehir” olarak tecil edilmiş ve 1954 yılında ilçe unvanını kazanmıştır. Gülşehir Niğde sancağından çıkmıştır ve artık Nevşehir iline bağlıdır. Nevşehir ilini Hacıbektaş, Kırşehir ve Ankara’ya bağlayan yol üzerinde kurulan ilçe, Nevşehir’e 15 ila 20 dakika, Ürgüp’e 36 dakika, Avanos’a 24 dakika, Göreme’ye 29 dakika mesafededir.

Gülşehir'in 2021 yılı toplam nüfusu 21.504 kişidir.
51%

11.002 Kişi
49%

10.502 Kişi
Yukarıdaki nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu veritabanından alınmıştır. Lütfen Türkiye İstatistik Kurumu resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz.
DESTEK
HATTI